Fender Road Worn Stratocaster


roadworn

[lang_nl]Tot nu toe was een “versleten” uiterlijk, ook bekend als relic of distressed, bij Fender alleen op de dure Custom Shop modellen te verkrijgen. Andere fabrikanten, zoals Vintage, verkopen een soortgelijk uiterlijk al langer ook op goedkopere gitaren.

Fender, nooit bang nog een model aan zijn toch al uitgebreide range toe te voegen, introduceert nu de Road Worn reeks van gitaren. Gebaseerd op de mexicaanse Classic reeks bieden zij het Custom Shop Relic uiterlijk voor een betaalbare prijs. Behalve het uiterlijk zijn er nog een aantal wijzigingen: Nitro lak, hogere frets, en Tex-Mex elementen.

De Stratocaster is verkrijgbaar als ’50s (two-tone sunburst en zwart) en ’60s (three-tone sunburst en sonic blue) model. Andere modellen in de reeks zijn de ’50s Telecaster, ’50s Precision Bass, en de ’60s Jazz Bass.

Ik ben nog nooit een fan geweest van oud eruit ziende nieuwe gitaren, en hoop eerlijk gezegd dat mijn Strat zo lang mogelijk als nieuw blijft. Desalniettemin moet ik toegeven dat deze Road Worn gitaren vrij gaaf eruit zien, maar terwijl ze wel een stuk goedkoper zijn dan de Custom Shop modellen zou ik ze niet goedkoop noemen. De prijzen liggen rond de 900 euro, een Classic Stratocaster kost maar 500. Ik zou dus eerder met een schuurmachine een tweedehandse gitaar van 300 Euro onder handen nemen dan zoveel geld puur voor het uiterlijk uit te geven.[/lang_nl]

[lang_de]Bis jetzt gab es den “gebrauchten” Look, auch bekannt als relic oder distressed, bei Fender nur bei den teuren Custom Shop Modellen. Andere Hersteller, wie z.B. Vintage, bieten das schon länger auch bei günstigeren Gitarren.

Fender, immer auf der Suche nach neuen Modellen für das ohnehin schon unübersichtliche Angebot, stellt jetzt die Road Worn Reihe vor. Basierend auf der mexikanischen Classic Reihe gibt es den Custom Shop Relic look zu bezahlbaren Preisen. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Änderungen: Nitrolack, höhere Bünde und Tex-Mex Pickups.

Die Stratocaster gibt es als ’50s (two-tone sunburst und Schwarz) und ’60s (three-tone sunburst und sonic blue) Modell. Ander Modelle in der Reihe sind ’50s Telecaster, ’50s Precision Bass und ’60s Jazz Bass.

Ich war noch nie ein Fan alt aussehender neuer Gitarren, und hoffe eigentlich, dass meine Strat so lange wie möglich im Neuzustand bleibt. Trotzdem muss ich zugeben, dass diese Road Worn Instrumente cool aussehen, aber obwohl sie deutlich günstiger als die Custom Shop Modelle sind, würde ich sie nicht als Sonderangebote bezeichnen. Die Preise liegen um die 900 Euro, eine Classic Stratocaster kostet 500 Euro. Ich würde mich eher mit der Schleifmaschine an einer Gebrauchten für 300 Euro austoben als soviel Geld nur fürs Aussehen hinzulegen.[/lang_de]

[lang_en]So far, Fender only offered a “used”, also known as relic or distressed look on its expensive custom shop models. Other manufacturers, such as Vintage, have offered similar looks on cheaper guitars for some time.

Fender, never afraid to add another model to its huge range, now introduces the Road Worn series of guitars. Based on the Mexican Classic series, they offer the Custom Shop Relic look at affordable prices. There are a couple of changes, besides the look: Nitro finish, taller frets, and Tex-Mex pickups.

The Stratocaster is available as ’50s (two-tone sunburst and black) and ’60s (three-tone sunburst and sonic blue) model. Other models in the range are the ’50s Telecaster, ’50s Precision Bass, and ’60s Jazz Bass.

I have never been a fan of new guitars looking old, and hope my Strat will look new as long as possible. I must admit that these Road Worn guitars look kinda cool, but while not as expensive as the Custom Shop models, they aren’t exactly cheap. Prices are around 900 Euro, while a Classic series Stratocaster is 500 Euro.  I’d rather go wild on a 300 Euro second-hand guitar with a sander than pay that much more money just for the looks.[/lang_en]