Peavey Valveking Royal 8


[lang_nl]Ik was al een tijdje op zoek naar een versterker. I heb erover nagedacht een 15W buizenversterk met 12 inch luidspreker te kopen, zoals de Peavey Windsor Studio. Toen drong het tot me door dat hij te veel lawaai zou maken als oefenversterker voor thuis, en te zwaar en te groot om op vakantie mee te nemen. Daarnaast zou hij misschien weer net niet hard genoeg gaan als ik ooit in een band zou spelen.
Het alternatief is uiteraard een kleine oefenversterker. Er is volop keus aan 15W transistorversterkes, maar geen review was echt overtuigend. Iets duurder, maar beter klinkend zou een 5W buizenversterker moeten zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden: Fender Champ 600, Epiphone Valve Junior, Blackheart Little Giant, en de Peavey Valveking Royal 8. De Champ heeft maar een 6.5″ luidspreker, de Epiphone klinkt blijkbaar niet al te goed zonder modifications. De Blackheart heeft heel goede reviews gekregen (en heeft een 12″ luidspreker), maar is wel een stuk duurder en in Nederland niet makkelijk verkrijgbaar. De Royal 8 is de enige met een master volume, en ik kon hem bij mijn favoriete winkel TrueTone Music uitproberen.
De eerste test was niet helemaal overtuigend. Een overdrive pedaal (Digitech Bad Monkey) was een groter verbetering, maar de luidspreker liet te wensen over. Arie bestelde een Celestion Super 8, en twee weken later kon ik een enorm verbeterde versterker mee naar huis nemen.
Tot nu toe heb ik hem alleen maar met het master volume heel lag kunnen spelen. Met het gain op maximum is er een beetje crunch, niet veel meer. Ik zal zeker nog een overdrive pedaal moeten hebben, waarschijnlijk een Tubescreamer bouwdoos. Met mijn PocketPOD als overdrive klinkt hij niet al te goed, de effecten werken wel vrij goed.
Een kleide, goedkope buizenversterker is ideaal voor modificaties en het leren over buizenversterkers. Mogelijke aanpassingen zijn:

 • luidspreker uitgang
 • standby schakelaar
 • koudere EL84 bias
 • ingangsweerstand
 • pentode/triode schakelaar
 • bypass schakelaar voor de toonregelaar

[/lang_nl]

[lang_de]Ich war schon eine zeitlang auf der Suche nach einem Verstärker. Ursprünglich wollte ich einen 15W Röhrenverstärker mit 12 Zoll-Lautsprecher, wie z.B. den Peavey Windsor Studio, kaufen. Dann dämmerte es mir, dass dieser für zu Hause wahrscheinlich zu laut wäre, zu schwer und zu groß um mit in den Urlaub zu nehmen, und vielleicht wieder zu leise wenn ich jemals in einer Band spielen sollte.
Die Alternative ist natürlich ein kleiner Übungsverstärker. Es gibt eine Menge Auswahl unter den 15W Transistorverstärkern.  Allerdings war keine der Rezensionen wirklich überzeugend. Eine etwas teurere, aber auch besser klingende Lösung sollte ein 5W Röhrenverstärker sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Fender Champ 600, Epiphone Valve Junior, Blackheart Little Giant und den Peavey Valveking Royal 8. Der Chamo hat nur einen 6,5″ Lautsprecher, der Epiphone klingt ohne Modifikationen anscheinend nur mäßig. Der Blackheart hat sehr gute Rezensionen bekommen (und hat einen 12″ Lautsprecher), ist aber etwas teurer und in den Niederlanden kaum zu finden. Der Royal 8 ist der einzige mit einem Master Volume, und ich konnte ihn bei meinem Lieblingshändler TrueTone Music ausprobieren.
Der erste Test war etwas ernüchternd. Ein Overdrive-Pedal (Digitech Bad Monkey) war eine enorme Verbesserung, aber der Lautsprecher ließ doch deutlich zu wünschen übrig. Arie hat darauf einen Celestion Super 8 bestellt, und zwei Wochen später konnte ich einen deutlich verbesserten Verstärker mit nach Hause nehmen.
Bisher konnte ich ihn nur mit runtergedrehtem Master Volume spielen. Mit voll aufgedrehtem Gain bekommt man dann Crunch, mehr geht nicht. Ich werde mir noch ein Pedal zulegen müssen, wahrscheinlich einen Tubescreamer-Bausatz. Mein PocketPOD als Overdrive klingt nicht gut, ziemlich schrill. Die Effekte funktionieren hingegen recht gut.
Ein einfacher, günstiger Röhrenverstärker ist natürlich ideal fürs Basteln und Hinzulernen über Röhrenverstärker. Mögliche Modifikationen sind:

 • Lautsprecheranschluß
 • Standby-Schalter
 • Kühlerer EL84 Bias
 • Eingangswiderstand
 • Pentode/Triode Umschalter
 • Bypass-Schalter für den Tonregler

[/lang_de]

[lang_en]I have been looking for an amplifier for some time. I considered buying a 15W tube combo with a 12 inch speaker, something like the Peavey Windsor Studio. I then realized that it’s probably too loud as a practice amp for at home, and too heavy and large to take with me on vacations. At the same time, it might not be loud enough if I ever play in a band.
The alternative is, of course, a smaller practise amp. There are many offers in the 15W solid-state range, but none of the reviews I read were convincing. A little more pricey, but better-sounding solution should be a 5W tube amp. There are a few possibilities: Fender Champ 600, Epiphone Valve Junior, Blackheart Little Giant, and the Peavey Valveking Royal 8.  The Champ only has a 6.5″ speaker, the Epiphone is supposedly not very good without some modifications. The Blackheart has received very good reviews (and comes with a 12″ speaker), but is more expensive than the others and not readily available in the Netherlands. The Royal 8 is the only one with a master volume, and was available for testing at my favourite dealer, TrueTone Music.
The first test wasn’t very convincing. An OD pedal (Digitech Bad Monkey) made a big difference, but the speaker left a lot to be desired. Arie ordered a Celestion Super 8, and two weeks later I went home with a much improved amplifier.
So far I have only been able to play it with the master volume way down. With the gain all the way up, you get some crunch, not much more. I’ll definitely have to get an OD pedal, I’ll probably build my own Tubescreamer out of a kit. Using my PocketPOD as overdrive doesn’t work very well, it sounds quite harsh. Using the effects works Ok.
A simple, affordable tube amp is a great test bed for modifications and learning about tube amps. Future modifications might include:

 • speaker jack
 • standby switch
 • cooler EL84 bias
 • input resistor
 • pentode/triode switch
 • tone control bypass switch

[/lang_en]