Oorlogen | Kriege | Wars


[lang_nl]Deze pagina biedt een overzicht over interessante oorlogen voor historisch gaming. De overzicht is zeker niet compleet en gebaseerd op persoonlijke voorkeuren, zo staan er bijv. zeer weinig oorlogen in de middeleeuwen bij.[/lang_nl]

[lang_de]Diese Seite bietet eine Übersicht über Kriege, die für historisches Gaming von Interesse sind. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist beeinflusst durch persönliche Vorlieben, so sind z.B. sehr wenige Kriege im Mittelalter aufgelistet.[/lang_de]

[lang_en]This pages offers an overview of wars of interest for historical gaming. The list is not exhaustive and governed by personal preferences, which results e.g. in a very small list of wars in the Middle Ages.[/lang_en]

[lang_nl]

Tijd Naam Facties Beschrijving
218-201 v.Chr. 2e Punische Oorlog Rome vs. Carthago Meest interessante oorlog voor een romeins republikeins leger
58-52 v.Chr. Gallische Oorlog Rome vs. Gallië Caesars oorlog in Gallië
9-16 gevechten in Germanië Rome vs. Germanië Varusslag, veldtochten van Germanicus
101-106 Dacische Oorlogen Rome vs. Dacië Trajans oorlog in Dacië, leuk voor een keizerrijk leger
1096-1272 Kruistochten Europa vs. Moslims Pogingen Jeruzalem te veroveren
1337-1435 Honderdjarige Oorlog Engeland vs. Frankrijk Oorlog over engelse invloed in Frankrijk
1618-1648 Dertigjarige Oorlog Katholieken vs. Protestanten Oorlog over invloed in Duitsland
1639-1651 Engelse Burgeroorlog Royalisten vs. Parlamentariers Belangrijke burgeroorlog in Engeland
1700-1721 Grote Noordse Oorlog Zweden vs. Rusland Oorlog over invloed rond de Oostzee
1701-1714 Spaanse Successieoorlog Verschillende vs. Frankrijk en Spanje Oorlog over de successie van de spaanse koning en de macht in Europa
1756-1763 Zevenjarige Oorlog Heel Europa Belangrijke oorlog over invloed en macht in Europa
1803-1815 Napoleontische Oorlogen Frankrijk vs. Europa De oorlogen van Napoleon
1861-1865 Amerikaanse Burgeroorlog Unie vs. Confederatie Het Noorden vs. het Zuiden van de VS
1870-1871 Frans-Duitse Oorlog Frankrijk vs. Duitsland Duitse overwinning over Frankrijk, begin van het duitse keizerrijk
1914-1918 Eerste Wereldoorlog Geallieerden vs. Centralen Eerste wereldwijde oorlog, vooral gevechten in Europa
1939-1945 Tweede Wereldoorlog Geallieerden vs. Asmogendheden Tweede wereldwijde oorlog
1946-1954 Franse Vietnamoorlog Frankrijk vs. Vietnam Franse poging om Vietnam te heroveren
1950-1953 Koreaoorlog VN vs. Communisten Noord-Koreaanse poging om Zuid-Korea te veroveren
1965-1975 Amerikaanse Vietnamoorlog VS vs. Vietnam Amerikaanse oorlog tegen het Communisme
1967 Zesdaagse oorlog Israël vs. Arabische Liga Israëlische overwinning binnen zes dagen
1973 Jom Kippoer Oorlog Israël vs. Arabische Liga Arabische poging verloren gebieden te heroveren

[/lang_nl]

[lang_de]

Zeit Name Parteien Beschreibung
218-201 v.Chr. 2. Punischer Krieg Rom vs. Karthago Interessantester Krieg für republikanische Armeen
58-52 v.Chr. Gallischer Krieg Rom vs. Gallien Caesars Krieg in Gallien
9-16 Kämpfe in Germanien Rom vs. Germanien Varusschlacht, Feldzüge von Germanicus
101-106 Dakische Kriege Rom vs. Dakien Trajans Krieg in Dakien, interessant für eine imperiale Armee
1096-1272 Kreuzzüge Europa vs. Islam Versuche Jerusalem zu eroberen
1337-1435 Hundertjähriger Krieg England vs. Frankreich Krieg um englischen Einfluss in Frankreich
1618-1648 Dreißigjähriger Krieg Katholiken vs. Protestanten Krieg um Einfluss und Macht in Deutschland
1639-1651 Englischer Bürgerkrieg Royalisten vs. Parlamentarier Wichtiger Bürgerkrieg in England
1700-1721 Großer Nordischer Krieg Schweden vs. Russland Krieg um Einfluss rund um die Nordsee
1701-1714 Spanischer Nachfolgekrieg Mehrere vs. Frankreich und Spanien Krieg um die Nachfolge des spanischen Königs und die Vorherrschaft in Europa
1756-1763 Siebenjähriger Krieg Ganz Europa Wichtiger Krieg um Macht in Europa
1803-1815 Napoleonische Kriege Frankreich vs. Europa Napoleons Feldzüge
1861-1865 Amerikanischer Bürgerkrieg Union vs. Konföderation Nordstaaten gegen Südstaaten der USA
1870-1871 Deutsch-Französischer Krieg Frankreich vs. Deutschland Deutscher Sieg, Beginn des Kaiserreichs
1914-1918 Erster Weltkrieg Alliierte vs. Mittelmächte Erster weltweiter Krieg, vor allem in Europa
1939-1945 Zweiter Weltkrieg Alliierte vs. Achsenmächte Zweiter weltweiter Krieg
1946-1954 1. Indochinakrieg Frankreich vs. Vietnam Französischer Versuch, Vietnam zurückzuerobern
1950-1953 Koreakrieg UN vs. Kommunisten Nordkoreanischer Versuch, Südkorea zu erobern
1965-1975 Amerikanischer Vietnamkrieg USA vs. Vietnam Amerikanischer Krieg gegen den Kommunismus
1967 Sechstagekrieg Israel vs. Arabische Liga Israelischer Sieg innerhalb von sechs Tagen
1973 Yom Kippur Krieg Israel vs. Arabische Liga Arabischer Versuch, verlorene Gebiete zurückzuerobern

[/lang_de]

[lang_en]

Time Name Factions Description
218-201 BC 2nd Punic War Rome vs. Carthage Most interesting war for Roman Republican armies
58-52 BC Gallic War Rome vs. Gaul Caesar’s war in Gaul
9-16 battles in Germania Rome vs. Germania Varus battle, expeditions of Germanicus
101-106 Dacian Wars Rome vs. Dacia Trajan’s war in Dacia, interesting for imperial armies
1096-1272 Crusades Europa vs. Muslims Attempts at reconquering Jerusalem
1337-1435 Hundred Years War England vs. France War over English influence in France
1618-1648 Thirty Years War Katholics vs. Protestants War over influence and power in Germany
1639-1651 English Civil War Royalists vs. Parlamentarians Important civil war in England
1700-1721 Great Northern War Sweden vs. Rusland War over influence and power around the Baltic Sea
1701-1714 Spanish Succession War Several vs. France and Spain War over de succession of the Spanish king and power in Europe
1756-1763 Seven Years War All of Europe Important war over power in Europe
1803-1815 Napoleonic Wars France vs. Europe Napoleon’s wars
1861-1865 American Civil War Union vs. Confederation North vs. South in the US
1870-1871 French-German War France vs. Germany German victory in France, beginning of the Empire
1914-1918 World War I Allies vs. Central Powers First worldwide war, mostly fought in Europe
1939-1945 World War II Allies vs. Axis Second worldwide war
1946-1954 1st Indochina War France vs. Vietnam French attempt to retake Vietnam
1950-1953 Korean war UN vs. Communists North Korean attempt to conquer South Korea
1965-1975 American Vietnam War USA vs. Vietnam American war against Communism
1967 Six Day War Israel vs. Arabic League Israel’s victory in six days
1973 Yom Kippur War Israel vs. Arabic League Arabic attempt to retake lost territory

[/lang_en]