Voorbeeldinformatie op Internet | Vorbildinformation im Internet | Prototype information on the Internet


applevalley_logo

[lang_nl]Voor mij is het opzoeken van voorbeeldinformatie een interessant en leuk onderdeel van het ontwerpen en bouwen van een modelspoorbaan. Gelukkig is er op internet veel informatie te vinden – als je maar weet waar je moet zoeken.

Foto’s van locomotieven en wagens zijn belangrijk voor het detaileren en verweren. Als er een datum bijstaat is het ook mogelijk te zien in welke kleurstelling een wagen op een bepaald tijdstip rondreed. Hieronder staan een aantal links naar websites met foto’s.[/lang_nl]

[lang_de]Für mich ist die Suche nach Informationen ein interessanter Teil des Entwerfens und Bauens einer vorbildorientieren Modelleisenbahn. Glücklicherweise ist viel Wissen im Internet zugänglich – man muss es nur finden können.

Bilder von Loks und Wagen sind wichtig fürs Supern und Altern. Datierte Bilder machen es auch möglich zu sagen, in welchem Farbschema das Rollmaterial zu diesem Zeitpunkt unterwegs war. Die folgenden Links verweisen zu Webseiten mit Bildern.[/lang_de]

[lang_en]For me, an interesting and enjoyable part of designing and building a prototype-oriented model railroad is the associated research. Luckily, a large amount of information is available on the Internet – you just need to be able to find it.

Pictures of engines and cars are important for detailing and weathering. When a date is given, they also make it possible to tell which color scheme was applied to a piece of rolling stock at a certain point in time. Below are a number of links to websites with pictures.[/lang_en]

[lang_nl]Heel interessant zijn spoorkaarten, dienstregelingen, lijsten van materieel en andere informatie. Voor mijn voorbeeld (Burlington Northern, Northern Pacific) zijn deze sites een goede bron van informatie:[/lang_nl]

[lang_de]Sehr interessant sind Diagramme des Gleisverlaufs, Fahrpläne, Rollmateriallisten und andere Informationen. Für mein gewähltes Vorbild (Burlington Northern, Northern Pacific) sind diese Seiten eine gute Quelle:[/lang_de]

[lang_en]Of great interest are track diagrams, timetables, rolling stock lists, and other assorted information. For my chosen prototype (Burlington Northern, Northern Pacific), these sites are a good source of information:[/lang_en]

[lang_nl]Het verloop van het spoor kan ook uit landkaarten en foto’s gehaald worden. Gedetaileerde topografische kaarten kunnen bij de USGS gedownload worden. Deze zijn vaak al ietsjes ouder en tonen ook nog spoor dat inmiddels al verwijderd is. Twee websites met luchtfoto’s zijn Google Maps/Google Earth en Live Search. Live Search heeft ook “vogelvlucht” functionaliteit waarmee nog betere foto’s uit vier hoeken bekeken kunnen worden. Google Earth heeft “Street View” voor foto’s vanaf ooghoogte in sommige gebieden.[/lang_nl]

[lang_de]Gleisverläufe können auch aus Landkarten und Luftbildern entnommen werden. Detailierte topographische Karten können beim USGS heruntergeladen werden. Diese Karten sind oft etwas älteren Datums und enthalten darum noch Gleise, die inzwischen schon entfernt wurden. Zwei Seiten mit Luftbildern sind Google Maps/Google Earth und Live Search. Live Search hat auch eine “Vogelperspektive”-Funktion, mit der noch bessere Bilder aus vier Blickwinkeln angezeigt werden können. Google Earth hat “Street View” mit Bildern aus Augenhöhe für manche Regionen.[/lang_de]

[lang_en]Track layouts can also be taken from maps and images. Detailed topographical maps can be downloaded from the USGS. These maps are often of an older date and still show track that has already been removed. Two sites with aerial photography are Google Maps/Google Earth and Live Search. Live Search also has “bird view” feature, which yields even higher resolution photos at four different angles. Google Earth has “Street View”, giving an eye-level view of certain areas.[/lang_en]

[lang_en]Finally, the stories of railroad engineers lend insight into the actual workings of a real railroad. Two engineers have written quite a bit about their jobs:

[/lang_en]