Best Practice


[lang_nl]Bij het oefenen van gitaarliedjes, vooral solo’s, is alleen naar het liedje luisteren vaak niet genoeg. Je zou waarschijnlijk ook

 • het liedje langzamer willen afspelen, om beter mee te kunnen spelen of uit te kunnen vinden wat er gespeeld wordt;
 • bepaalde delen die je aan het leren bent herhalen;
 • het lied transponeren als je band hem in een andere toonsoort speelt (vaak om de zanger tegemoet te komen);
 • de lead gitaar weglaten om deze zelf te spelen.

Gelukkig is er een gratis programma dat dit allemaal kan: BestPractice. Zwaar aanbevolen!

Update: De website schijnt niet meer online te zijn, je kunt het programma ook hier downloaden.

[/lang_nl]

[lang_de]Beim Üben von Gitarrenliedern, vor allem Solos, ist alleine Zuhören oft nicht ausreichend. Stattdessen würde man gerne

 • das Lied langsamer abspielen, um einfacher mitspielen zu können und besser zu hören, was genau gespielt wird;
 • den Teil den man lernt immer wieder abspielen;
 • das Lied transponieren, wenn die eigene Band es in einer anderen Tonart spielt (z.B. um es dem Sänger einfacher zu machen);
 • die Leadgitarre entfernen, um diese selber zu spielen.

Zum Glück gibt es ein kostenloses Programm, mit dem all dies möglich ist: BestPractice. Sehr empfehlenswert!

Update: Die Webseite scheint nicht mehr online zu sein, das Programm kann auch hier heruntergeladen werden.

[/lang_de]

[lang_en]When practicing guitar songs, especially solos, just listening to the song is often not enough. Instead, you might want to

 • slow down the song to make it easier to play with it, or to be able listen better to find out what’s played (transscribing);
 • repeatedly loop through a part that you are learning;
 • transpose the song if your band plays is in a different key (usually to adapt to the singer);
 • cancel out the lead guitar part to play lead yourself.

Luckily, there is a free program that can do all this: BestPractice. Highly recommended!

Update: The website seems to be off-line, the program can also be downloaded here.

[/lang_en]