Schaal | Maßstab | Scale


[lang_nl]In de wereld der miniaturen zijn er twee manieren om de schaal aan te geven. Ten eerste de bekende fractie (bijv. 1/300), die ook in de modelbouw gebruikt wordt. Ten tweede de hoogte (bijv. 6mm), waarbij niet exact vastgelegd is waarvoor deze hoogte staat – meestal wordt de ooghoogte gebruikt. De conversiefactor is dus de gemiddelde menselijke ooghoogte, ongeveer 1600 mm. Miniaturen worden wel vaak groter gemaakt om meer ruimte voor details te hebben. De onderstaande tabel toont vaak gebruikte schalen.

Schaal Hoogte Voorbeelden
1/56 28mm Zeer populair voor kleinere gevechten. Games Workshop (Warhammer Fantasy en 40K, Lord of the Rings), vele anderen.
1/64 25mm Vroeger zeer populair, nu deels vervangen door 28mm. Star Wars Miniatures Battles, modeltreinen schaal S.
1/72 22mm Plastic figuren, populair voor historische gevechten. Goedkoop!
1/80 20mm Toenemend gebruikt voor 20e eeuw, compatibel moet voertuigen in schaal 1/72 en 1/76.
1/87 18mm Heavy Gear (oud), modeltreinen schaal H0.
1/107 15mm Flames of War.
1/144 11mm Heavy Gear, plastic bouwdozen.
1/160 10mm Toenemend populair als “middengrote” schaal, betaalbaar met voldoende details. Mechwarrior Dark Age, modeltreinen schaal N.
1/285, 1/300 6mm Kleinste schaal waarin enkele soldaten nog zinvol getoond kunnen worden, ideal voor grotere gevechten. Micro-Armour, vliegtuigen, Battletech, Epic.
1/1200 1.3mm Zeilschepen.
1/2400 0.7mm Schepen.
1/3000 0.5mm Schepen.

[/lang_nl]

[lang_de]In der Welt der Miniaturen gibt es zwei Konventionen, um den Maßstab anzugeben. Einerseits als den bekannten Bruch (z.B. 1:300 oder 1/300), der auch im Modellbau verwendet wird. Andererseits als Größe (z.B. 6mm), wobei nicht eindeutig festgelegt ist, was diese Größe bezeichnet – die Augenhöge hat sich aber als Standard festgelegt. Als Umrechnungsfaktor ergibt sich also die Augenhöhe eines durchschnittlichen Menschen, etwa 1600 mm. Es besteht die Tendenz, Miniaturen größer zu machen, um so mehr Raum für Details zu bieten. Die nachfolgende Tabelle listet gebräuchliche Maßstäbe auf.

Maßstab Größe Beispiele
1/56 28mm Sehr populär für kleinere Gefechte. Games Workshop (Warhammer Fantasy und 40K, Lord of the Rings), viele andere.
1/64 25mm Früher sehr populär, bedrängt durch 28mm. Star Wars Miniatures Battles, Modelleisenbahn Spur S.
1/72 22mm Plastikfiguren, populär für historische Gefechte. Günstig!
1/80 20mm Zunehmend verwendet für 20. Jahrhundert, kompatibel mit 1/72 und 1/76 Fahrzeugen.
1/87 18mm Heavy Gear (alt), Modelleisenbahn Spur H0.
1/107 15mm Flames of War.
1/144 11mm Heavy Gear, Plastikbausätze.
1/160 10mm Zunehmend populär als “mittelgroßer” Maßstab, bezahlbar mit genug Details. Mechwarrior Dark Age, Modelleisenbahn Spur N.
1/285, 1/300 6mm Kleinster Maßstab in dem einzelne Soldaten noch sinnvoll dargestellt werden können, ideal für größere Gefechte. Micro-Armour, Flugzeuge, Battletech, Epic.
1/1200 1.3mm Segelschiffe.
1/2400 0.7mm Schiffe.
1/3000 0.5mm Schiffe.

[/lang_de]

[lang_en]The world of miniatures has two ways of giving a a miniature’s scale. One is the known fraction (e.g. 1/300), which is also used in scale modeling. The other is the size (such as 6mm), where it is not exactly defined what this size represents – human eye height has been established as the standard. This results in a conversion factor equal to the average human eye height, about 1600 mm. There’s a tendency to make miniatures larger in order to have more space for details. The following table lists common scales.

Scale Size Examples
1/56 28mm Very popular for skirmish games. Games Workshop (Warhammer Fantasy und 40K, Lord of the Rings), and many others.
1/64 25mm Previously very popular, now partly replaced by 28mm. Star Wars Miniatures Battles, model railroad scale S.
1/72 22mm Plastic figures, popular for historic battles. Cheap!
1/80 20mm Increasingly used for 20th century, compatible with 1/72 and 1/76 vehicles.
1/87 18mm Heavy Gear (old), model railroad scale H0.
1/107 15mm Flames of War.
1/144 11mm Heavy Gear, plastic kits.
1/160 10mm Increasingly popular as “medium-sized” scale, affordable with sufficient detail. Mechwarrior Dark Age, model railroad scale N.
1/285, 1/300 6mm Smallest scale in which single soldiers can be represented sensibly, ideal for larger battles. Micro-Armour, aircraft, Battletech, Epic.
1/1200 1.3mm Sailing ships.
1/2400 0.7mm Ships.
1/3000 0.5mm Ships.

[/lang_en]